Vi samarbeider med endel vaskefirmaer som kan tilby forvask og ettervask i en flytte prosess. De tilbyr 5 stjerners service og en representant fra vårt hovedkontor gjør befaring på stedet for å sikre at de gjør en kvalitets jobb slik at våre kunder kan bli fornøyd. 

Når det gjelder forvask/ ettervask så kommer det tillegg på 40 kr pr kvadratmeter. Ta kontakt om du har en leilighet over 80 kvadratmeter da er det alltid mulig å få ett bedre pris alt utifra hvor mye jobb og tid det kreves. takk.