• Vi driver også med flytting utland. Det blir bare mer og mer nå som avstanden er blitt kortere og veiene bedre.
  • Vi bruker ikke eksterne leverandører i denne tilfelle.
  • Vi har våre egne biler som vi kjører selv til utlandet enten for å hente noe flytte lass eller for å droppe noe lass.
  • Våre sjåfører er kjent med solid erfaring når de skal på lange turer og de gjør alt for å sikre og beskytte lasten.
  • Takket være våre gode ansatte så har vi fått veldig god omtale i endel land hvor vi har nå begynt å få mer og mer oppdrag.